Egyptian Healing

Egyptian Healing
Egyptian Healing is ontstaan uit de leer van de tempels van Aton, ten tijde van de regering van farao EchnAton of wel de Amenhotepgroep IV (ongeveer 1350 vóór Chr.). De huidige kennis is tot ons gekomen door de herinneringen van de Godfather Eje hogepriester van Aton. Eje werd troonopvolger na de dood van Tout-Anch-Amon door te huwen met de weduwe van Tout-Anch-Amon. Zij was de tweede dochter van EchnAton. 
Helaas leefde Eje geen zuiver leven. Hij had grote kennis en kracht, maar misbruikte deze om macht te verwerven. Dat is hem gelukt door het afgedwongen huwelijk met de weduwe van Tout-Anch-Amon. 
Toen hij de troon besteeg, nam hij de koningsnaam aan van Kheper-Kheper-Ra Ari-maat Ai, wat wil zeggen: de God die zichzelf geschapen heeft, naar het evenbeeld van Ra, hij die recht doet, Eje. 
Eje stierf in de grootst mogelijke vertwijfeling en nam zijn voorzorgen voor de onbekende toekomst. Door een geestelijk proces bleef de persoonlijkheidsenergie van zijn leven behouden aan zijn ziel. Deze ziel ging over en werd geboren in verschillende levens, tot hij uiteindelijk in 1967 werd geboren in België. Steeds in zichzelf iets vreemds ervarend, ging Alter Walgrave, want dat is de naam nu aan Eje gegeven, op zoek naar diepere waarden. 
Dit bracht hem in contact met de persoonlijkheidsenergie van Eje uit zijn Egyptische leven. Het is door dit contact dat er een versmelting kwam van oude en nieuwe kennis. Als directe opvolger in de lijn van de hogepriester van Aton en de laatste behoeder van de mysteriën van Aton zag Walter in dat deze oude kennis een nieuw doel had en dat de tijd rijp was om er mee naar buiten te komen, namelijk door het bijstaan van mensen in hun geestelijke groei. Egyptian Healing ontstond door de ervaringen die Walter in visioenen en dromen ontving. 
Deze gaven hem niet enkel de kennis, maar ook de kracht terug, die hij had in zijn incarnatie in Egypte. Hij heeft dit doorgegeven aan zijn leerlingen, de inwijders van Egyptian Healing. Egyptian Healing is niet iets engs of zweverigs. Het is een herontdekte methode van handoplegging gebaseerd op oude Egyptische tempel inwijdingen. Door de handoplegging wordt het contact met de Kosmos hersteld. Energiebanen, die bij de meeste mensen zijn dichtgeslibd, kunnen worden heropend. De energiebanen dienen voor de doorstroming van Universele levensenergie. Wanneer de levensenergie wordt onderbroken spreken we van blokkades.
Er ontstaan vastgelopen gedachtepatronen. Je voelt je ziek. Eigenlijk is ziek zijn heel gezond. Wat je van binnen vasthoudt, laat je lichaam van buiten zien. Het is dan ook niet alleen gewenst de symptomen te bestrijden of te onderdrukken, maar juist naar de oorzaak te kijken. De wet van ´Oorzaak en Gevolg`. Onbewust bouw je iedere ziekte of kwaal op in je leven.

Sommige ongemakken dienen tot zelfbescherming, andere blokkades zijn overbodig. Ze ontstaan eerst in onze gedachtepatronen, in onze geest. Ze manifesteren zich door psychische en/of lichamelijke problemen. Daardoor kunnen zelfs ontstekingen en verhardingen ontstaan. 
Vaak worden blokkades op latere leeftijd in stand gehouden. Egyptian Healing helpt je om te gaan met universele levensenergie, liefde. Het gaat er niet om energie naar je ego te sturen. 
Het is doorgeven van liefde aan iedereen die daarom vraagt. Egyptian Healing werkt niet alleen in het fysieke lichaam, maar tevens op emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. 
Een reeks behandelingen binnen enkele weken is vaak al voldoende om veranderingen, zowel in lichaam als geest op te merken. Vaak staan de ogen helderder, je slaapt beter, word je actiever of juist rustiger. Je begint, zowel letterlijk als figuurlijk, los te laten met als gevolg een betere spijsvertering en stoelgang. 
Door een behandeling met Egyptian Healing wordt het unieke zich-zelf-genezende lichaam aan het werk gezet. Het is niet iemand buiten je om die geneest, maar jij zelf bepaalt in hoeverre en in welke mate je een genezing aankunt. Natuurlijk worden alle gegevens vertrouwelijk behandeld. Wij werken met beroepsgeheim. Dus uw gegevens mogen niet zonder uw toestemming worden doorgegeven aan een arts, specialist, baas of wie dan ook!!! 

Warme groet,

Ton