Privacy

Privacy en veiligheid

Den Hoogen Steen heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om de overdracht
van privacy gevoelige en betalingsgegevens te beveiligen.

Wij verwerken bestellingen met een SSL verbinding. Dit is een manier van coderen die het
voor derden onmogelijk maakt om berichten te lezen.

Uw gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Den Hoogen Steen.

U heeft recht op inzage van deze gegevens en kunt aanvulling, wijziging of verwijdering
verlangen.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en
zullen door ons niet worden verstrekt of ter inzage gegeven aan derden.